29/10/10

Relat d'una ex-catòlica

Sóc tòtila, perquè he passat tota la meva vida fent préssec, pensant que un dia els meus pregàries donaran els seus fruïts i els meus nens viuran a un món ple de pau i amor. Que el món es convertirà a un lloc ple de tolerància i igualtat. Que les guerres es quedaran només en contes de història, tràgics, però llunyans.
Què em dius de les meves oracions diàries durant els últims quaranta-quatre anys? Pensava que em senties. 

He començat a dubtar sobre la teva existència, o bé sobre el teu interès en convertir la atrocitat i injustícia a una felicitat mundana.. Digues-me ara, com vols que et cregui després de veure tanta violència i iniquitat, tanta pobresa i desgràcia, la manca de la protecció dels drets humans a la meva Terra? Què em dius dels nens que ni tan sols han tingut temps per pecar? Que han fet malament de merèixer uns malalties, injustícia, i la mort?
Quan ja tens la resposta, digues-me si us plau. Fins aquell moment, dedicaré la meva vida creient a la força d'educació i posaré tota la meva voluntat per provar el nou camí...


* L'autora té respecta a tots els creients (no depenent de la religió que ells creuen) i no creients, tot i que la seva religió és l'amor i pau.
* La Font d'imatge: http://coke.adedo.es/2008/04/23/love-is-my-religion

© Lale Mur

Love is my religion, Love is my religion, Love is my religion
I'll take you to the temple tonight

All my days I've been searching, to find out what this life is worth
through the books and bibles of time I've made up my mind
I don't condemn, I don't convert, this is a calling have you heard
bring all the lovers to the fold, cause no one is gonna lose their soul

Love is my religion, Love is my religion, Love is my religion
hey you can take it or leave it, and you don't have to believe it

I don't want to fight, hey let's go fly a kite
there's nothing that we can't cure, and I'll keep you in my arms for sure
so don't let nobody stop us, free spirits have to soar
with you I share the gift, the gift that we now know oh oh oh

( Chorus )

Well I'm done searching now, I found out what this life is worth
not in the books that I find, but by searching my mind
I don't condemn, I don't convert
this is the calling have you heard, bring all the lovers to the fold
no one is gonna lose their soul

Cap comentari:

Publica un comentari

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...